Wat is een gezond BMI?

Een gezond BMI betekent dat je gewicht in verhouding tot je lengte en geslacht binnen de vastgestelde gezonde waarden valt. Als dat het geval is dan loop je onder meer minder risico op het ontstaan van hartziekten en vaatziekten. Het is mogelijk dat je een te laag BMI hebt, zodat er sprake is van ondergewicht. Het is eveneens mogelijk dat je BMI buiten de gezonde waarden valt en dus te hoog en ongezond is. Overigens speelt ook je leeftijd nog een rol om te bepalen of een gezonde BMI van toepassing is. Het is heel gemakkelijk om met behulp van een rekenmethode de uitkomst te bepalen en te zien of je binnen de aanbevolen range valt of daarbuiten. 

Body Mass Index en middelomtrek

De Body Mass Index is om van een gezonde BMI te spreken het beste in relatie tot de omtrek van je middel te zien. Je middelomtrek is van belang omdat dit de plek is waar je het meeste lichaamsvet opslaat. Zit er veel vet rond je buik dan heeft dat een negatief effectief op je gezondheid. Zo loop je meer kans op het ontwikkelen van diabetes 2 als er sprake is van hoog vetpercentage bij je buik. Bovendien verhoogt de kans zich om hart- en vaatziekten te ontwikkelen als er veel vet rond je buik aanwezig is. De middelomtrek is overigens eenvoudig met een meetlint te meten. Dat doe je door de omtrek tussen de bovenkant van het bekken en aan de onderzijde van de laagste rib te meten. Om een exacte meting te verrichten, is het aan te raden om de bovenkleding uit te doen en op een blote huid te meten. 

Gezond BMI voor mannen

Een gezond BMI voor mannen ligt in het algemeen tussen 18,5 en 25. De BMI is online met een tool uit te rekenen, maar ook met een rekenmachine. Weeg je bijvoorbeeld 75 kilogram en heb je een lengte van 175 centimeter? In dat geval pas je de volgende formule toe: 75 kilogram / (1.75 x 1.75) = 24.48. Dat is dus wat aan de hoge kant van de gezonde waarde van een gezond BMI voor mannen, maar valt nog wel binnen de range. Er gelden echter ook uitzonderingen als het gaat om kinderen, ouderen en om mannen die heel gespierd zijn of Aziatisch zijn. Voor mannen geldt dat een buikomtrek gezonder is als deze onder de 94 cm uitkomt. Je bevindt je in een risicogebied als de omtrek uitkomt tussen 94 en 102 cm en daarboven is het risico verder verhoogd.

Gezond BMI voor vrouwen

Een gezond BMI voor vrouwen bevindt zich eveneens tussen het niveau 18,5 en niveau 25. De berekeningsmethode is hetzelfde, waarbij de online tool hulp biedt om snel de BMI te berekenen op basis van het geslacht, lengte en het gewicht. Overigens speelt de buikomtrek ook een rol om vast te stellen of er sprake is van een gezond gewicht. Een te grote buikomtrek in verhouding tot de lengte en het gewicht kan namelijk eveneens ongezond zijn. Dat geldt niet alleen voor vrouwen, maar net zo goed voor mannen. Bij vrouwen geldt dat een gezond BMI combineert met een buikomtrek beneden 80 cm. Er is sprake van een risicogebied met een buikomvang tussen 80 en 88 cm en van een verhoogd risico als de buikomtrek boven 88 cm uitkomt. 

Belang van gezond gewicht

Het is belangrijk om een gezond gewicht te hebben, want dat biedt vele gezondheidsvoordelen. Naast dat je minder kans hebt op hart- en vaatziekten loop je ook minder risico op diabetes type 2. Bovendien is een gezond BMI beter voor je bloeddruk net als voor je gewrichten en spieren. Een te hoge BMI geeft aan dat er sprake is van licht, matig, ernstig of ziekelijk overgewicht, waardoor je bloeddruk kan stijgen. Hoe hoger de uitkomst boven de gezonde waarden is des te meer last je kan krijgen van je spieren en gewrichten. Denk maar aan de belasting van je knieën, maar ook aan die van je rug. Zo is gezond gewicht ook van belang om het risico op galstenen te beperken. Heb je een gezond BMI, maar kom je met je buikomtrek in een risicogebied? Of is er al sprake van een verhoogd risico aan de hand van je middelomtrek? In dat geval is het belangrijk om de omtrek als uitgangspunt aan te houden en niet het gezonde BMI. Veel vet rond je buik voorziet namelijk in mogelijke gezondheidsrisico’s. Vet op de buik is wat dat betreft minder gezond in verhouding tot vet dat je op de heupen of de billen bij je draagt.